Đăng nhập

Vui lòng nhập địa chỉ email phù hợp với tài khoản của bạn. Tên đăng nhập của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email này.

Tin tức

THÔNG BÁO:

Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quy định v/v quản lý, khai thác vận hành và sử dụng Phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Hà Giang.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. GIỚI THIỆU

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng đơn vị, cho phép Cán bộ tổ chức được phép cập nhật hồ sơ CBCCVC của đơn vị mình và đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ giữa các đơn vị.

II. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH:

 • Quản lý tổ chức
 • Quản lý hồ sơ CBCCVC
 • Quản lý quá trình công tác
 • Quản lý quá trình lương, phụ cấp
 • Quản lý quá trình biên chế, hợp đồng
 • Quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng
 • Quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật
 • Quản lý quá trình bảo hiểm
 • Quản lý quá trình công tác Đảng
 • Quản lý nâng lương thường xuyên/ trước hạn
 • Quản lý điều động/ thuyên chuyển
 • Quản lý bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại
 • Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ CBCCVC
 • Báo cáo thống kê

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM:

- Hướng dẫn quản lý hồ sơ

- Xử lý nghiệp vụ (nâng lương, điều động, nghỉ hưu...)

- Tìm kiếm hồ sơ

- Báo cáo thống kê

 

Mẫu phiếu điền thông tin hồ sơ CBCCVC

 

THÔNG TIN HỖ TRỢ:

- Liên hệ cấp lại tài khoản và mật khẩu: 0868 388089 hoặc  0942 169 579 (gặp chị Hà Thị Mỹ Linh)

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng
 
0236 3888355 - Email: vudn2@danang.gov.vn

 


Đ
ể hỗ trợ kỹ thuật từ xa, anh chị tải phần mềm Ultraviewer tại đường dẫn sau. Sau khi tải về, chạy phần mềm, đọc cho bộ phận kỹ thuật ID và Password trên phần mềm để được hỗ trợ.